Publikacje
Publikacje Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu PDF Drukuj
Publikacje Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu,
Pracowni Sztuki Orientu
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
i Katedry Sztuki Bizantyjskiej i Postbizantyjskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Publications of the Polish Society of Oriental Art,
Section of Oriental Art
of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
and Chair of Byzantine and Post-Byzantine Art
of the Cardinal Stefan Wyszyński’s University in Warsaw

Książki oraz Czasopisma / Books and Journals
2002-2009
Czytaj całość…