KOMUNIKAT Nr 8 Maj 2013 PDF Drukuj
Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6, w maju zaprasza na:

- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 9 maja (czwartek) o godz. 18 z wykładem Karoliny Łabowicz-Dymanus (Żydowski Instytut Historyczny; PISnSŚ) Estonia w awangardowym „stylu". Sprzeciw artystów wobec polityki kulturalnej ESRR.

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa w dniu 18 maja (sobota) o godz. 11 z wykładem: dr Svetozary Racevej (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, Veliko Tarnovo, Bułgaria), Iconography of the Hierotopos: the Silver Proskynitarion from the Burning Bush Chapel at the Sinai Monastery of St. Catherine.

W związku z wizyta zagranicznego gościa na kolejne seminarium w czerwcu zostają przesunięte wykłady:
- Katarzyny Nowak-Komar (Katolicki Uniwersytet Lubelski) XVII-wieczny ewangeliarz ormiański Rkps. 2381 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i jego tajemnice;
- Angelika Brzostowska-Pociecha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Próba określenia wpływu sztuki Europy Zachodniej na ikonografię prawosławnych Słowian Bałkańskich XVII i XVIII w. na podstawie wybranych motywów nowotestamentowych

- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 23 maja (czwartek) o godz. 18 z wykładem Maurycego Gawarskiego (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ) Teatr w Chinach: historia i współczesność

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji w dniu 25 maja (sobota) o godz. 11 z wykładami: - Krzysztofa Morawskiego (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ) Ornamenty Indonezji i ich symbolika; - Marii Szymańskiej-Ilnata (Muzeum Azji i Pacyfiku) Związki muzyki i magii na Sumatrze

Oddział Łódzki: Na zwołanym w dniu 26 kwietnia zebraniu członków PISnśŚ, związanych ze środowiskiem Łodzi, wybrany został Zarząd Oddziału Łódzkiego Instytutu w składzie:
- prezes dr hab. Eleonora Jedlińskiej (eleonoraj@poczta.onet.pl)
- wice-prezes dr Ewa Kubiak (lalibela@o2.pl)
- sekretarz dr Irmina Gadowska (irmmic@wp.pl)
- skarbnik Izabella Powalska (izabelle_p@interia.eu)
W zebraniu brali udział prezes Instytutu prof. Jerzy Malinowski oraz członek Zarządu Instytutu dr Aneta Pawłowska. Działalność Oddziału Łódzkiego skupi się przede wszystkim na badaniach sztuki Ameryki Środkowej i Południowej (pod kier. dr Ewy Kubiak), sztuki Afryki (pod kier. dr Anety Pawłowskiej), sztuki żydowskiej (pod kier. dr hab. Eleonory Jedlińskiej) oraz sztuki nowoczesnej i współczesnej.
Pierwszą samodzielną inicjatywą naukową Oddziału Łódzkiego (i Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego) będzie międzynarodowa konferencja Arte de América Latina y los contactos artísticos entre Polonia y América Latina w dniach 26-28 września 2013 roku.
Oddział mieści się w siedzibie Katedry Historii Sztuki UŁ, 91-431 Łódź, ul. Franciszkańska 1/5. Adres mailowy (od czerwca) lodz@world-art.pl

Informacja o publikacji:
Art Traditions of Extra-European Culture ,
Vol. II, red. BOGNA ŁAKOMSKA Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2012; ISBN 978-83-62737-2-8 (198 s.)

Tom I pod nazwą Artystyczne Tradycje Pozaeuropejskich Kultur ukazał się w 2010 prezentując teksty w języku polskim. Od tomu II seria jest wydawana w języku angielskim. Publikacja zawiera jedenaście artykułów przygotowanych przez historyków sztuki z Polski, Tajwanu, Francji i Rosji. Całość została podzielona na cztery zasadnicze części. Część pierwszą poświęcono sztuce chińskiej, część drugą sztuce indyjskiej. Część trzecia dotyczy sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, zaś część czwarta porusza kwestie sztuki współczesnej.

Dr Bogna Łakomska Introduction; Bogna Łakomska, The origins of collecting in China. Underground bronze treasures as a reflection of ancient collecting; Amelia Macioszek, Celadons in China, Their Fustat Finds, and Imitations in the Islamic World Jean-Yves Heurtebise, Comparative Aesthetics: the construction of perspective in Chinese and European paintings; Agnieszka Staszczyk, Three vaisnava pillars from the Gupta period in the collections of the Bharat Kalā Bhavan and the Allahabad Museum; Dorota Kamińska, England’s affair with India. Bibi in the art of European artists in the second half of the eighteenth century; Natalia Shabalina , Modern art of traditional Ural crafts; Marta Skwirowska, Rincón de los Milagros. Passing through a moment; Su-hsing Lin, Paintings on the Preservation of Life and Modernization of Buddhist art in Early Twentieth-century China; Szu-hsien Li, “Master Yang” in Wonderland. Reading Yang Mao-Lin’s Kill Alice Shu-ping Shih, Duel Regard: “Views” from Taiwanese Women’s Arts; Magdalena Furmanik-Kowalska, Women Relation with the Water in Video Art by Sigalit Landau

Składki Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku).
Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.
Numer konta Instytut u w Credit Agricole Bank Polska: 24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

Facebook http:/www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring - administrator profilu (aquarina@o2.pl). -----------------------------------------------------------------------------------------
Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

« poprzedni artykuł następny artykuł »