Historia PDF Drukuj

2002

21 STYCZNIA
Powołanie Pracowni Sztuki Orientu (pełna nazwa: Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu) w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu . Skład Pracowni: prof. Jerzy Malinowski (kierownik), Mirosława Wojtczak.

14 LUTEGO
I Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu , zorganizowane przez Pracownię Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w pałacu przy ul. Żeglarskiej – początek działalności Pracowni.

20–21 CZERWCA
II Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu , zorganizowane przez Pracownię Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – pierwsza konferencja Pracowni, w języku polskim; organizatorzy: prof. Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak.

2003

15 MARCA
Powołanie Katedry Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; skład Katedry: prof. Waldemar Deluga (kierownik).

KWIECIEŃ
Słowo i ikona. Źródła literackie w badaniach sztuki bizantyjskiej i post-bizantyjskiej - konferencja zorganizowana w Warszawie przez Katedrę Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyńskiej; organizator:  prof. Waldemar Deluga.

9–10 PAŹDZIERNIKA
Proskynetaria z Jerozolimy. Pamiątki z pielgrzymek do Ziemi Świętej – międzynarodowa konferencja w języku angielskim, zorganizowana w Warszawie przez Katedrę Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej UKSW, Muzeum Narodowe w Warszawie i Leiden University; organizatorzy: prof. Waldemar Deluga, dr Magdalena Łaptaś i prof. Maat Immerzee (Leiden University). Druga część konferencji odbyła się w marcu 2004 roku na zamku Hermen w Holandii.

Edycja pierwszego tomu Series Byzantina , pod red. prof. Waldemara Delugi i dr. hab. ks. Michała Janochy .

2004

17–18 CZERWCA
III Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu , zorganizowane przez Pracownię Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – konferencja w językach polskim i angielskim; organizatorzy: prof. Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak.

16–17 PAŹDZIERNIKA
I Spotkanie Japońskich i Polskich Historyków Sztuki i Muzykologów , zorganizowane przez Pracownię Sztuki Orientu UMK oraz Faculty of Humanities, Osaka University, w języku angielskim w lokalu Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie oraz na Wydziale Sztuk Pięknych UMK; organizatorzy: prof. Tsukasa Kodera (Osaka University) i prof. Jerzy Malinowski.

Edycja pierwszego numeru Toruńskich Studiów o Sztuce Orientu , pod red. prof. Jerzego Malinowskiego i Mirosławy Wojtczak.

2005

25–26 PAŹDZIERNIKA
Konferencja Oriens ex Alto. Sztuka i liturgia w Kościele Wschodnim , zorganizowana przez Katedrę Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej UKSW w Warszawie (w języku polskim).

2006

28–30 CZERWCA
IV Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu , zorganizowane przez Pracownię Sztuki Orientu UMK w Toruniu (w języku polskim); organizatorzy: prof. Jerzy Malinowski i Mirosława Wojtczak. Pierwsze dyskusje o powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu .

21 PAŹDZIERNIKA
Spotkanie poprzedzające zebranie założycielskie Stowarzyszenia w Toruniu – dyskusja nad projektem statutu.

2 GRUDNIA
Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia – podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia, uchwalenie statutu, podjęcie uchwały o powołaniu oddziałów: krakowskiego, łódzkiego, toruńskiego i warszawskiego. Na Zebraniu Założycielskim wybrany został Zarząd Stowarzyszenia w składzie: prezes – prof. dr hab. Jerzy Malinowski (UMK), wiceprezes ds. współpracy z muzeami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami – dr Joanna Wasilewska (Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa), wiceprezes ds. konserwatorskich – dr Weronika Liszewska (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), sekretarz – Anna Pawlak (Muzeum Narodowe, Warszawa), skarbnik – Magdalena Furmanik (UMK), członek Zarządu, pełnomocnik ds. członkowskich – prof. dr hab. Tomasz Ważny (UMK), członek Zarządu, pełnomocnik ds. badań nad sztuką Afryki oraz innych pozaeuropejskich kręgów kulturowych – dr Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki). Wybrano także Komisje Rewizyjną w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. Waldemar Deluga (UKSW), członkowie – Iwona Brzewska (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa) i Katarzyna Maleszko (MNW).

2007

13 LUTEGO
Złożenie wniosku o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

12 MARCA
Udział prof. Jerzego Malinowskiego i dr Weroniki Liszewskiej w 2nd SOM Preparatory Meeting for 3rd ASEM Culture Ministers’ Meeting in Kuala Lumpur zorganizowanym we Wrocławiu.

2 KWIETNIA
Rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

8 MAJA
Zebranie założycielskie Oddziału Toruńskiego . Wybrano Zarząd Oddziału w składzie: prezes – dr Dorota Kamińska (UMK), wiceprezesi – prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja (UMK) i dr Anna Nadolska-Styczyńska (UMK), sekretarz – dr Katarzyna Lewandowska-Michalska, skarbnik – Mirosława Wojtczak (UMK).

31 MAJA
Zebranie założycielskie Oddziału Krakowskiego. Tymczasowo funkcję reprezentanta Oddziału Krakowskiego powierzono dr Beacie Biedrońskiej-Słota (Muzeum Narodowe, Kraków).

2 CZERWCA
Zebranie założycielskie Oddziału Warszawskiego oraz I Walne Zebranie PSSO. Wybrano zarząd Oddziału Warszawskiego w składzie: prezes – dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (UMK), wiceprezes – dr Renata Piątkowska (Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa), wiceprezes – dr Jacek Tomaszewski (ASP), sekretarz – Elwira Djaltchinova-Malets (MAiP), skarbnik – Karolina Krzywicka (MAiP).

19 CZERWCA
Zebranie wyborcze Oddziału Krakowskiego . Wybrano zarząd w składzie: prezes – dr Beata Biedrońska-Słota (MNK), wiceprezes – ks. dr Wacław Umiński (Muzeum Historyczno-Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy), wiceprezes – Anna Pusoska (MNK), sekretarz – Urszula Imamura (MNK), skarbnik – Małgorzata Martini (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”).

23 CZERWCA
I konferencja Stowarzyszenia Sztuka Japonii , w sali Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie; organizator: prof. Jerzy Malinowski.
Konferencja Zarządu Stowarzyszenia.

4–6 PAŹDZIERNIKA
II konferencja Stowarzyszenia: Kultury Afryki, zorganizowana na Wydziale Sztuk Pięknych UMK wraz z Pracownią Sztuki Orientu UMK, Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK oraz Kołem Naukowym Kultury Orientu przy UMK; organizatorzy: dr Anna Nadolska-Styczyńska i Małgorzata Baka-Theis.
Konferencja Oddziału Toruńskiego.
Konferencji towarzyszył Festiwal Kultur Afryki , w tym wystawa fotografii Jolanty Koziorowskiej (Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa) Obrazki z Mali, pokaz tańców afrykańskich oraz Przegląd Filmów Etnograficznych "Kadry z Afryki"; koordynator: Małgorzata Baka-Theis.

14 PAŹDZIERNIKA
I Seminarium Sztuki Żydowskiej w sali ŻIH.
Powołanie Sekcji Sztuki Żydowskiej i Izraelskiej ; wybór dr Renaty Piątkowskiej na przewodniczącą Sekcji oraz dr Małgorzaty Stolarskiej-Fronia (MHŻP) na jej zastępcę.

15–22 PAŹDZIERNIKA
Pobyt dr Agnieszki Helman-Ważny w Chinach na zaproszenie Office of the National Ancient Books Preservation Center of China w Pekinie. W ramach programu szkolenia chińskich konserwatorów prowadziła warsztaty poświęcone zachodnim metodom konserwacji papieru i ich zastosowania do konserwacji tybetańskich ksiąg.

30 PAŹDZIERNIKA
I Zebranie Naukowe Oddziału Toruńskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

6 LISTOPADA
I Zebranie Naukowe Oddziału Krakowskiego w Nowym Gmachu MNK.

16 LISTOPADA
Wizyta i wykład antropologa kultury prof. dr. Mihaly Hoppala, dyrektora Instytutu Etnologii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, prezydenta the International Society for Shamanic Research.

13 GRUDNIA
I Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w Galerii Nusantara MAiP

2008

12–13 STYCZNIA
III konferencja Stowarzyszenia – pierwsza międzynarodowa, w j. angielskim i polskim – Sztuka Chin , w sali Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie; organizatorzy: dr Joanna Wasilewska i Anna Pawlak.
Konferencja Zarządu Stowarzyszenia
14 STYCZNIA
Podpisanie umowy o współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

27 STYCZNIA
II Seminarium Sztuki Żydowskiej , zorganizowane przez Sekcję Sztuki Żydowskiej i Izraelskiej w sali ŻIH.

10 MARCA
Podpisanie umowy o współpracy z Centrum Języka i Kultury Chińskiej „Instytut Konfucjusza w Krakowie” Uniwersytetu Jagiellońskiego.

29 MARCA
Powołanie Sekcji Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej podczas II Zebrania Naukowego Oddziału Warszawskiego w Galerii Azjatyckiej – oddziale Muzeum Azji i Pacyfiku. Wybór dr Ewy Kubiak (UŁ) na przewodniczącą Sekcji.

18–19 KWIETNIA
IV konferencja Stowarzyszenia: Sztuka i kultura wizualna Indii (międzynarodowa, w j. angielskim i polskim), zorganizowana we współpracy z Zakładem Azji Południowej UW, w salach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; organizatorzy: dr hab. Piotr Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski) i prof. Jerzy Malinowski oraz dr Dorota Kamińska (UMK) i Agnieszka Staszczyk (UMK).
Konferencja Oddziału Toruńskiego i Zarządu Stowarzyszenia.
Konferencji towarzyszył Festiwal Sztuki i Kultury Indii, w tym festiwal filmowy Dobre kino indyjskie, Festiwal Klasycznego Tańca Indyjskiego (występy Rajyashree Ramesh z grupą, Aleksandry Wachacz oraz Magdaleny Niernsee-Durbacz); organizator: dr hab. Piotr Balcerowicz.

21–24 KWIETNIA
Udział dr Weroniki Liszewskiej w delegacji polskiej pod przewodnictwem ministra kultury i dziedzictwa narodowego w 3rd ASEM Culture Ministers’ Meeting in Kuala Lumpur.

6–8 MAJA
V konferencja Stowarzyszenia: Sztuka chrześcijańska pogranicza Azji, Afryki i Europy (międzynarodowa, w j. angielskim), zorganizowana wspólnie z Zakładem Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej UKSW, w klasztorze OO. Kapucynów w Zakroczymiu; organizatorzy: prof. Waldemar Deluga i Magdalena Tarnowska (ŻIH).
Konferencja Oddziału Warszawskiego.

25–27 CZERWCA
V Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu (krajowe), zorganizowane na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu we współpracy z Pracownią Sztuki Orientu UMK; organizatorzy: prof. Jerzy Malinowski i Mirosława Wojtczak.

Walne Zebranie Stowarzyszenia – na funkcję sekretarza Zarządu została wybrana dr Małgorzata Stolarska-Fronia (MHŻP).

28–30 PAŹDZIERNIKA
VI konferencja Stowarzyszenia: I Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce – Żydowscy artyści a Środkowo-Wschodnia Europa XIX w. – II wojna światowa (międzynarodowa, w j. angielskim), zorganizowana w Kazimierzu Dolnym w dawnej synagodze i w Kamienicy Celejowskiej we współpracy z: Pracownią Sztuki Orientu UMK, Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowskim Instytutem Historycznym i Muzeum Nadwiślańskim; organizatorzy: prof. Jerzy Malinowski, dr Małgorzata Stolarska-Fronia i Magdalena Furmanik-Kowalska.
Konferencja Sekcji Sztuki Żydowskiej i Izraelskiej
Kongresowi towarzyszyła wystawa Malarstwo Żydów Polskich z kolekcji prywatnej przygotowana przez Muzeum Nadwiślańskie (opr. dr Waldemar Odorowski).

7 LISTOPADA
VII konferencja Stowarzyszenia: Polska konserwacja w Egipcie i na Bliskim Wschodzie (krajowa), w sali Państwowego Muzeum Etnograficznego; organizatorzy: dr Weronika Liszewska i dr Jacek Tomaszewski.
Konferencja Oddziału Warszawskiego.

29–30 LISTOPADA
VIII konferencja Stowarzyszenia: Świat sakralny Azji Centralnej (międzynarodowa, w j. angielskim), we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Galerii Azjatyckiej – oddziale Muzeum przy ul. Freta; organizatorzy: Elwira Djaltchinova-Malets, dr Joanna Wasilewska, Magdalena Furmanik-Kowalska.
Konferencja Oddziału Warszawskiego.
Konferencji towarzyszyła wystawa Sztuka życia, śmierci i umierania w buddyzmie tybetańskim w Galerii Azjatyckiej – oddziale MAiP (opr. Elwira Djaltchinova-Malets).

4–5 GRUDNIA
IX konferencja Stowarzyszenia: Orientalne tkaniny w Polsce – gust czy tradycja? (krajowa, z udziałem gości zagranicznych), zorganizowana w Nowym Gmachu MNK we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie; organizatorzy: dr Beata Biedrońska-Słota i Joanna Kowalska.
Konferencja Oddziału Krakowskiego.

2009

12 STYCZNIA
Podpisanie umowy o współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

19 MARCA
Podpisanie umowy o współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.

26–27 MAJA
Konferencja: Twórczość Studia Ghibli – 15 powodów, dla których warto oglądać filmy animowane , zorganizowana przez Instytut Politologii i Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej oraz Polskie Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego. Organizator: Joanna Zaremba-Penk, dr Marcin Lisiecki, Magdalena Furmanik-Kowalska, Katarzyna Paczuska.

14–16 WRZEŚNIA
X konferencja Stowarzyszenia: Polska-Chiny. Sztuka i dziedzictwo kulturowe. I Konferencja Polskich i Chińskich Historyków Sztuki , zorganizowana wraz z Uniwersytetem Tsinghua w Pekinie i Uniwersytetem Szanghajskim oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej „Instytut Konfucjusza w Krakowie” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius. Organizator: prof. Jerzy Malinowski, Magdalena Furmanik-Kowalska i dr Bogdan Zemanek (Instytut Konfucjusza UJ).
Konferencja Zarządu Stowarzyszenia.

5–7 PAŹDZIERNIKA
XI konferencja Stowarzyszenia: Sztuka świata Islamu i polsko-islamskie kontakty Artystyczne , zorganizowana z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w siedzibie muzeum w Krakowie, przy współpracy Muzeum Azji i Pacyfiku i Zakładu Sztuki Orientu UMK. Organizatorzy: dr Beata Biedrońska-Słota, prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja (UMK), Aleksandra Görlich i Julia Haba (MSiTJ), Magdalena Ginter-Frołow i Karolina Krzywicka – sekretarze naukowi (MAiP) oraz Magdalena Furmanik-Kowalska i prof. Jerzy Malinowski.
Konferencja Oddziałów Krakowskiego i Warszawskiego oraz Zarządu Stowarzyszenia.
Konferencji towarzyszyła wystawa Islam, Orientacja, Ornament w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (opr. Eleonora Tenerowicz z zespołem).

23 PAŹDZIERNIKA
Udział dr Weroniki Liszewskiej i prof. Jerzego Malinowskiego w delegacji polskiej w 1st Preparatory Senior Officials Meeting for the 4th ASEM Culture Ministers’ Meeting in Poznań.