władze PDF Drukuj

Image Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu:

prezes
prof. dr hab. Jerzy Malinowski
j.malinowski@

wiceprezes d/s. współpracy z muzeami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami
dr Joanna Wasilewska
j.wasilewska@

wiceprezes d/s. konserwatorskich
dr Weronika Liszewska
w.liszewska@

skarbnik
dr Izabela Kopania
iming@o2.pl

sekretarz
Magdalena Ginter-Frołow
m.ginter@

członek Zarządu – pełnomocnik ds. badań nad sztuką Afryki oraz innych pozaeuropejskich kręgów kulturowych
dr Aneta Pawłowska
a.pawlowska@

członek Zarządu  - pełnomocnik ds. członkowskich
prof. dr hab. Waldemar Deluga
w.deluga@

Skład Komisji Rewizyjnej:

przewodniczący
Katarzyna Maleszko

członkowie
Iwona Brzewska
Marta Michalska